Тег 'ВКЛ'

Грамацка-палитычны лад и права Беларуси у складзе Рэчы Паспалітай 1569-1795гг.

18.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: Сорокин Курс: 1 Факультет: Юридический Тип: Лекции по Гісторыя дзяржавы і права Беларусі Грамацка-палитычны лад и права Беларуси у складзе Рэчы Паспалітай 1569-1795гг. На аснове Люблінцкай уніі (1569г.) сацыяльна-палітычныя і эканамічныя умовы жыцця у ВКЛ усё больш напалняліся зместам жыцця Польшчы. Хаця такая тэндэнцыя развіця задавальняла далека не усіх. Узмацнене феадальна-прыгонецкага і нацыянальна-рэлігійнага уційску [...]

СТАТУТ 1588 ГОДА

17.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: Сорокин Курс: 1 Факультет: Юридический Тип: Лекции по Гісторыя дзяржавы і права Беларусі СТАТУТ 1588 ГОДА XVI в. приходится второй период в разви­тии права – статутный период. Наличие в государстве по­добных крупных нормативных актов свидетельствует о вы­соком развитии правовой мысли, культуры, образования.

Беларусь у перыяд феадалізму

17.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: Сорокин Курс: 1 Факультет: Юридический Тип: Лекции по Гісторыя дзяржавы і права Беларусі Прывілей 1447 і судзебнік 1468 зявіліся першая спробай сістэматызацыі нормаў права у агульнадзярж маштабе. Пры гэтым яня былі сваеасаблівым сіст актам, дакум паліт і сац-эк жыцця краіны. Судзебнік 1468 адо статут быў зацверджаны на агульндзяр сойме,масля абмятк тэкста з князямі понпмі [...]

Сеткавы вучэбны курс “ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ”

Модуль 1 1. Навука і рэлігія аб паходжанні чалавека на Зямлі. 1. Даіндаеўрапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі. Жыцце людзей ва ўмовах каменнага веку. 2. Старажытныя вераванні насельніцтва Беларусі. 3. Першабытнае мастацтва ил тэрыторыі Беларусі. 4. “Вялікае перасяленне народаў” і Беларусь. 5. Балцкі этап этнічнай гісторыі Беларусі. 6. Славянізацыя Усходняй і Цэнтральнай Беларусі. Грамадскі лад, заняткі [...]

Гласарый

АброК – від сялянскай павіннасці за карыстанне зямлёй феадала. Аброк прадуктамі (дзякла) — натуральная даніна, аброк грашыма — чынш. У X—XIII стст. збор натуральнай даніны з насельніцтва называўся палюддзем. Абшчына – устойлівая форма арганізыцыі людзей. Узнікла ў першабытную эпоху як родавая абшчына — арганізацыя кроўных родзічаў якія былі звязаны агульнасцю сваиго паходжання па мацярынскай або [...]

Сеткавы вучэбны курс “ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ” Модуль 4

16.01.2011 Автор: Рубрика: Бизнес

Аўтары: дац., к. г. н. Янушкевіч А. М. дац., к. г. н. Пупа В. В. дац., к. г. н. Макарэвіч А. Ф Модуль 4 РЭЛІГІЯ І КУЛЬТУРА НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ У ХІІІ – ПАЧАТКУ XVII СТ. КАНСАЛІДАЦЫЯ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАСЦІ. ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 1. Царква і рэлігія на беларускіх землях у XIII – пачатку XVII стст. 2. [...]

Сеткавы вучэбны курс “ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ” Модуль 2

16.01.2011 Автор: Рубрика: Бизнес

Аўтары: дац., к. г. н. Янушкевіч А. М. дац., к. г. н. Пупа В. В. дац., к. г. н. Макарэвіч А. Ф Модуль 2. БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ Ў складзе вялікага Княства літоўскага (СЯРэдзіна XIII — ПЕРШая ПАЛова XVI ст.) Тэматычны план Уводзіны Модуль прысвечаны разгляду палітычнай і эканамічнай гісторыі Вялікага Княства Літоўскага ад часоў яго ўтварэння [...]

Грамадска-палітычны лад Беларусі канец 18- сярэдзіна 19 ст.

12.01.2011 Автор: Рубрика: Бизнес

Грамадска-палітычны лад Беларусі канец 18- сярэдзіна 19 ст. Преподаватель: СорокинКурс: 1Факультет: ЮридическийТип: Лекции по Истории государства и права Беларуси Пасля уваходжання усходніх районаў Беларусі ў склад Рассіі у 1…імператрыца Екатерына 2 загадала: “Суд і расправу у тых правінцыях па асабістых спаравах павіны праводзіца па іх законах і звачаях і іх языком ва усіх тых выпадках, [...]

Судзебнік 1468г.

12.01.2011 Автор: Рубрика: Бизнес

Преподаватель: СорокинКурс: 1Факультет: ЮридическийТип: Лекции по Истории государства и права Беларуси   1. Судзебнік 1468г. 2. агульная характарыстыка статутаў. 3. канстытутацыўная дзяржава і ваенная права, Грамадзянскае права, крымінальнае права 4. прывілеі 1447г. і судзебнік 1468г. зьявіліся першай спробай сістэматызацыі нормаў права ў агульнадзяржаўнам маштабе. Пры гэтым яны зьўляліся Абумоўленным пашарэннем і

Грамацка-палитычны лад и права Беларуси у складзе Рэчы Паспалітай 1569-1795гг.

12.01.2011 Автор: Рубрика: Бизнес

Преподаватель: СорокинКурс: 1Факультет: ЮридическийТип: Лекции по Истории государства и права Беларуси Грамацка-палитычны лад и права Беларуси у складзе Рэчы Паспалітай 1569-1795гг. На аснове Люблінцкай уніі (1569г.) сацыяльна-палітычныя і эканамічныя умовы жыцця у ВКЛ усё больш напалняліся зместам жыцця Польшчы. Хаця такая тэндэнцыя развіця задавальняла далека не усіх. Узмацнене феадальна-

 
Запросов: 613 | 0,696 сек
Память: 8.98MB