Тег 'парламент'

Идеология и её роль в жизнедеятельности современного общества. Bip-ip.com

15.03.2011 Автор: Рубрика: Лекции

Идеология и её роль в жизнедеятельности современного общества. Впервые как наука (нет, не физика ) ) идеология возникла ещё в Древней Греции и в Древнем Риме. Естественно, что тогда идеология не имела четких границ и четких понятий. И это связано с тем, что такого было общество. С самого зарождения идеология непосредственным образом была связана с [...]

Искушение будущим и уроки прошлого Белорусская деревня: От Декрета до Кодекса о земле (1917 – 1990-е годы)

Частное учреждение образования «БИП – Институт правоведения» А.Н.Сорокин Искушение будущим и уроки прошлого Белорусская деревня: От Декрета до Кодекса о земле (1917 – 1990-е годы) Минск ИООО «Право и экономика» 2008 УДК 34… ББК 67.99 Рекомендовано к изданию Научно-методическим советом ЧУО «БИП – Институт правоведения» Научный редактор: С.Ф.Сокол, доктор юридических наук, профессор Рецензенты: Пастухов М.И., [...]

СТАРОНКІ З ГІСТОРЫІ ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА БЕЛАРУСІ (А. М. САРОКІН)

БЕЛАРУСКІ ІНСТЫТУТ ПРАВАЗНАЎСТВА А. М. САРОКІН СТАРОНКІ З ГІСТОРЫІ ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА БЕЛАРУСІ Мінск 2004 БЕЛАРУСКІ ІНСТЫТУТ ПРАВАЗНАЎСТВА А. М. САРОКІН СТАРОНКІ З ГІСТОРЫІ ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА БЕЛАРУСІ Вучэбна-метадычны дапаможнік да кантралюемай самастойнай работы Мінск НА ТАА “БІП-С” 2004 УДК [321+340](476)(091) ББК 63.3 (4 Беи)я73+67.3(4Беи)я73 С 20 Рэкамендавана да выдання рэдакцыйна-выдавецкім саветам БІП Навуковы рэдактар: [...]

Беларусь ва умовах набыця суверенітэту і дзяржаунасці (канец 1980-ых па цяперашні час)

18.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: Сорокин Курс: 1 Факультет: Юридический Тип: Лекции по Истории государства и права Беларуси Беларусь ва умовах набыця суверенітэту і дзяржаунасці (канец 1980-ых па цяперашні час) Спробы рэфармавяння саюза СССР Дэкларацыя аб дзяржауным суверэнітэце. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994г. са змяненнямі і дапауненнямі Сістэма арганізацыі улады у Рэспубліке Утварэнне садружнасці незалежных дзяржау Судовая сістэма Непамернымі выдаткамі [...]

Грамацка-палитычны лад и права Беларуси у складзе Рэчы Паспалітай 1569-1795гг.

18.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: Сорокин Курс: 1 Факультет: Юридический Тип: Лекции по Гісторыя дзяржавы і права Беларусі Грамацка-палитычны лад и права Беларуси у складзе Рэчы Паспалітай 1569-1795гг. На аснове Люблінцкай уніі (1569г.) сацыяльна-палітычныя і эканамічныя умовы жыцця у ВКЛ усё больш напалняліся зместам жыцця Польшчы. Хаця такая тэндэнцыя развіця задавальняла далека не усіх. Узмацнене феадальна-прыгонецкага і нацыянальна-рэлігійнага уційску [...]

Гласарый

АброК – від сялянскай павіннасці за карыстанне зямлёй феадала. Аброк прадуктамі (дзякла) — натуральная даніна, аброк грашыма — чынш. У X—XIII стст. збор натуральнай даніны з насельніцтва называўся палюддзем. Абшчына – устойлівая форма арганізыцыі людзей. Узнікла ў першабытную эпоху як родавая абшчына — арганізацыя кроўных родзічаў якія былі звязаны агульнасцю сваиго паходжання па мацярынскай або [...]

Сеткавы вучэбны курс “ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ” Модуль 13

Аўтары: дац., к. г. н. Янушкевіч А. М. дац., к. г. н. Пупа В. В. дац., к. г. н. Макарэвіч А. Ф Модуль 13 РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ (1991 – 2002 ГГ.) ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 1. Абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Палітычныя працэсы ў сучаснай Беларусі. 2. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Рэспублікі Беларусь і пошукі шляхоў выхаду з [...]

Сеткавы вучэбны курс “ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ” Модуль 2

Аўтары: дац., к. г. н. Янушкевіч А. М. дац., к. г. н. Пупа В. В. дац., к. г. н. Макарэвіч А. Ф Модуль 2. БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ Ў складзе вялікага Княства літоўскага (СЯРэдзіна XIII — ПЕРШая ПАЛова XVI ст.) Тэматычны план Уводзіны Модуль прысвечаны разгляду палітычнай і эканамічнай гісторыі Вялікага Княства Літоўскага ад часоў яго ўтварэння [...]

Прадстаўнікоў патрыятычнай партыі…

12.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: СорокинКурс: 1Факультет: ЮридическийТип: Лекции по Истории государства и права Беларуси       Прадстаўнікоў патрыятычнай партыі, якія заседалі у сейме. Пашарэне сацывяльнай базы патрыётаў дазволіла ім яшче больш энергічна праводзіць рэформы дзяржаунага ладу. Пленная заканадаўчая дзейнасць сойма на працягу студзеня- красавіка 1721г. дазволіла прынять шэрах законаў, якія сталі складанай часткай канстытуцыі 3 мая.

Лекция №1: ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ

12.12.2010 Автор: Рубрика: Лекции по ВОВ

Выучить стих «Жди меня и я вернусь» Лекция №1: ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ Хотите заказать контрольную работу в тюмени?! За-очник вам поможет! Внешняя политика- деятельность государства на международной арене. Она в значительной степени сконцентрирована в международной организации, в первую очередь ООН. Внутренняя политика- деятельность государства внутри государства. Если мы рассмотрим два понятия, [...]