Дзяржава і права БССР у межваенны перыяд 1921-1939гг.

12.01.2011 Автор: Рубрика: Бизнес»

Преподаватель:
Курс: 1
Факультет: Юридический
Тип: Лекции по Истории государства и Беларуси

у 1921-1939гг.

Зь устанауленнем савецкай улады у Расіі (1917г. да вясны 1918г.) было ліквідавана адміністрацыйная, грамадзянскае і былой расійскай дзяржавы і адменены усі прывілеі чыноунецтва і ваеншчыны. Першым у савецкай расіі пачало развівацца новае дзяржаунае канстытуцыйнае права замацаванае у дэкрэты аб міры, у дэкрэце аб зямлі і інш. на Беларусі да першых канстытуцыйных  актау адносяца устауныя граматы Беларускай народнай рэспублікі, а потым акты БССР (маніфест). Нармальная заканатворчасть на Беларусі пачалася у 1921г. разам з тым на тэррыторыі БССР працягвалі карыстацца нарматыунымі актамі РФ. 1922г.- утварэнне СССР.

Метки текущей записи:
, , , ,
Автор статьи:
написал 6135 статей.

Комментариев нет.

 
Запросов: 110 | 0,239 сек
Память: 10.3MB