Злучнікі, Часціцы

05.03.2012 Автор: Рубрика: BIP-IP»

Союзы

Злучнікі

Пишутся слитно

  1. Союзы ажно, нібы, нібыта.

Частицы

Часціцы

Пишутся через дефис:

1) Частица -такі пишется через дефис после наречий, частиц и глаголов: даволі-такі, зноў-такі, усё-такі, знайшоў-такі

Но: ўсё ж такі.

В остальных случаях пишется раздельно: ён такі надумаўся прыйсці.

1. Прочитайте следующие слова. Объясните их написание.

Калгас, аўтатрактарны, прыгарад, найвышэй, заморскі, звышпланавы, пасляваенны, антыфашысцкі, архірэакцыйны, інфрачырвоны, ультрафія-летавы, псеўданавуковы, панісламізм, трохпавярховы, дваццаціпяцітонны, авіябаза, велагонкі, біястанцыя, гідратурбіна, мікраклімат, водаправодны, левабярэжны, вечназялёны, індаеўрапейскі, пяццюдзесяццю, васьмюстамі, трохсоты, пяцітысячны, ставасьмідзесяцісямімільённы, наперакор, насуст-рач, нібыта, якісьці, анідзе, пан-Еўропа, ледзь-ледзь, жылі-былі, раз-пораз; 5-літровы, 40-годдзе; прэм’ер-міністр, вагон-рэстаран, сацыял-дэмакратыя, кілават-гадзіна, норд-ост, Растоў-на-Доне, Дунін-Марцінкевіч, Буда-Кашалёў, паў-Беларусі, обер-лейтэнант, унтэр-афіцэр, штаб-кватэра, лейб-медык, экс-чэмпіён, контр-адмірал, горад-герой, прэс-канферэнцыя, пара-, электра- і цеплавозы, сацыял-дэмакратычны, буда-кашалёўскі, леў-талстоўскі, руска-беларускі, горка-салёны, жоўта-зялёны, Паўночна-Казахстанская вобласць, 600-мільённы, 15-га, 13-я, 2-3 дні; ха-ха, абы-хто, абы-дзе, хто-небудзь, як-колечы, усё-такі, зрабіў-такі, прыгожа пафарбаваны, прыйшоў бы, казаў жа, як жа ж, амаль што, сама што.


2.Напишите слова слитно, через дефис или раздельно.

Фота..мантаж, віцэ..прэзідэнт, васьмі..месячны, бульба..сховішча, трох..літровы, байка..пісец, радыё..механік, лейб..гвардыя, кіна..плёнка, обер..лейтэнант, сацыял..дэмакратыя, шасці..класнік, віцэ..адмірал, гука..аператар, двух..тыднёвік, мота..спорт, аўта..транспарт, сена..ўборка, віцэ..канцлер, васьмі..соты, паў..Мінска, генерал..лейтэнант, паў..метра, горка..салёны, паў..векавы, плашч..палатка, шэра..зялёны, фізіка..матэматычны, трох..літровы, Заходне..Сібірская нізіна, вагон..рэстаран, светла..блакітны, паў..кілаграма. паў..месяц, таўста..шчокі, блакітна..сіні, хата..чытальня, сумка..аптэчка, паў..змрок, кісла..салодкі, польска..літоўскі, анты..ваенны мітынг, вучні цудоўна.. падрыхтаваныя, машына надзейна.. сканструяваная, тупа..вугольны прадмет, рыса яскрава..вызначана, свідраванне максімальна..глыбокае, пасля..рэвалюцыйны перыяд, руса..бароды артыст, інфра..чырвонае выпраменьванне, многа..нацыянальны край, рэч мінімальна..неабходна, архі..важны занятак, пакой дрэнна… асветлены, рост параўнальна..вялікі, пасля..навальнічная свежасць, мала..людны раён, шмат..значнае слова, дваццаць..шосты раз, сюжэт грунтоўна..прадуманы, анты..навуковы падыход.


  •  
Метки текущей записи:
,
Автор статьи:
написал 5951 статья.
Комментарии:

Оставьте комментарий!

Вы должны быть авторизированы чтобы оставлять комментарии.