Содержимое рубрики "История государства и права Беларуси"

Подрубрики:

Беларусь ва умовах набыця суверенітэту і дзяржаунасці (канец 1980-ых па цяперашні час)

18.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: Сорокин Курс: 1 Факультет: Юридический Тип: Лекции по Истории государства и права Беларуси Беларусь ва умовах набыця суверенітэту і дзяржаунасці (канец 1980-ых па цяперашні час) Спробы рэфармавяння саюза СССР Дэкларацыя аб дзяржауным суверэнітэце. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994г. са змяненнямі і дапауненнямі Сістэма арганізацыі улады у Рэспубліке Утварэнне садружнасці незалежных дзяржау Судовая сістэма Непамернымі выдаткамі [...]

БССР у гады Другой сусветнай вайны 1939-1945гг. Вялікая айчыйная вайна 1941-1945гг.

18.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: Сорокин Курс: 1 Факультет: Юридический Тип: Лекции по Истории государства и права Беларуси БССР у гады Другой сусветнай вайны 1939-1945гг. Вялікая айчыйная вайна 1941-1945гг. Межнародная сітуацыя. Прычыны няудач Чарвонай арміі у пачатку ВАВ. Органы акупацыйнага рэжыму на Беларусі. Савецкія органы улады і кіравання Права. Міжнародная сітуацыя. 30-ыя гг. 20 ст. адзначаны павышэннем уплыву на [...]

На месцовым заканадаўстве і звычаёвым праве….

18.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: Сорокин Курс: 1 Факультет: Юридический Тип: Лекции по Истории государства и права Беларуси На месцовым заканадаўстве і звычаёвым праве. Тады як у большасці Еўрапескіх дзяржаў карысталіся Рымскім правам, а не сваім нацыянальным. Статуты 1566 і 1588гг. Адлюстравалі поспехі барадзібы паспалітага права з кананічнным саснаваным у вялікай ступені на Візантыйскім заканадаўстве. Умацаванне сферы прававога рэгулевання [...]

Грамацка-палитычны лад и права Беларуси у складзе Рэчы Паспалітай 1569-1795гг.

18.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: Сорокин Курс: 1 Факультет: Юридический Тип: Лекции по Гісторыя дзяржавы і права Беларусі Грамацка-палитычны лад и права Беларуси у складзе Рэчы Паспалітай 1569-1795гг. На аснове Люблінцкай уніі (1569г.) сацыяльна-палітычныя і эканамічныя умовы жыцця у ВКЛ усё больш напалняліся зместам жыцця Польшчы. Хаця такая тэндэнцыя развіця задавальняла далека не усіх. Узмацнене феадальна-прыгонецкага і нацыянальна-рэлігійнага уційску [...]

Грамадска-палітычны лад и права на Беларуси у перыяд рэвалюцыйных перамен і нацыянальна-дзяржаунага самавызначэння Беларусі 1917-1921гг.

18.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: Сорокин Курс: 1 Факультет: Юридический Тип: Лекции по Гісторыя дзяржавы і права Беларусі Грамадска-палітычны лад и права на Беларуси у перыяд рэвалюцыйных перамен і нацыянальна-дзяржаунага самавызначэння Беларусі 1917-1921гг. Органы улады на Беларусі сакавік-кастрычнік 1917г. Пазіцыі нацыянальных арганізацый па пытанню беларускай дзяржаунасці Фарміраванне савецкіх органаў улады. Уебеларускі з’езд. Дзейнасць яго органаў па абвяшчэнню беларукай народнай [...]

Грамадска-палітычны лад і права на Беларусі (другая пал. ХІХ—ПАЧ.ХХСТ.)

18.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: Сорокин Курс: 1 Факультет: Юридический Тип: Лекции по Гісторыя дзяржавы і права Беларусі Грамадска-палітычны лад і права на Беларусі (другая пал. ХІХ—ПАЧ.ХХСТ.) У 19 ст. Україна Заходней Еўропы на змену феадальна- абсалютыйскай манархіі новыя формы дзяржаўнага утварэння у вобразе канстытуцыйнай манархіі…..занялі дамінуючае становішча. У Расіі 19 ст. дзяржаўна-палітычны лад аставаўся па сутнасці некранутым. Новымі [...]

Дзяржава і права БССР ва умовах аднаулення народнай гаспадаркі. Знешнепалітычная дзейнасць 1945-1953гг.

18.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: Сорокин Курс: 1 Факультет: Юридический Тип: Лекции по Гісторыя дзяржавы і права Беларусі Дзяржава і права БССР ва умовах аднаулення народнай гаспадаркі. Знешнепалітычная дзейнасць 1945-1953гг.

Дзяржава і права БССР ва умовах ажыцяулення спробау дэмакратызацыі савецкага грамадства і адыходу ад іх (1953-сярэдзіна 80-ых гг.)

17.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: Сорокин Курс: 1 Факультет: Юридический Тип: Лекции по Гісторыя дзяржавы і права Беларусі Дзяржава і права БССР ва умовах ажыцяулення спробау дэмакратызацыі савецкага грамадства і адыходу ад іх (1953-сярэдзіна 80-ых гг.) Дзейнасць вышэйшых органау улады і кіравання Па меры вырашэння задач па аднауленню народнай гаспадаркі вышэйшыя органы павышалі увагу да канстытуцыйнага заканадауства і ажыцяулення [...]

СТАТУТ 1588 ГОДА

17.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: Сорокин Курс: 1 Факультет: Юридический Тип: Лекции по Гісторыя дзяржавы і права Беларусі СТАТУТ 1588 ГОДА XVI в. приходится второй период в разви­тии права – статутный период. Наличие в государстве по­добных крупных нормативных актов свидетельствует о вы­соком развитии правовой мысли, культуры, образования.

Беларусь у перыяд феадалізму

17.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: Сорокин Курс: 1 Факультет: Юридический Тип: Лекции по Гісторыя дзяржавы і права Беларусі Прывілей 1447 і судзебнік 1468 зявіліся першая спробай сістэматызацыі нормаў права у агульнадзярж маштабе. Пры гэтым яня былі сваеасаблівым сіст актам, дакум паліт і сац-эк жыцця краіны. Судзебнік 1468 адо статут быў зацверджаны на агульндзяр сойме,масля абмятк тэкста з князямі понпмі [...]

 
Запросов: 623 | 0,437 сек
Память: 9.25MB