Правапіс і, ы, й пасля прыставак

05.03.2012 Автор: Рубрика: BIP-IP»

ПРАВОПИСАНИЕ І, Ы, Й ПОСЛЕ ПРИСТАВОК

Правапіс і, ы, й пасля прыставак

После приставок, которые заканчиваются на согласный, вместо і пишется ы: іграць − абыграць, ісці − узысці, імшэлы − абымшэлы.

Но гласный і сохраняется после приставок між-, звыш-, дэз-, контр-, пан-, суб-, транс-: міжінстытуцкі, звышімклівы, дэзінфармацыя, контрігра, Трансіарданія.

После приставок, которые заканчиваются на гласный, вместо і пишется й: ісці − зайсці, іграць − зайграць.

Но: заіка, заікацца, заінець, заінтрыгаваць, заіскрыцца, пераігрываць, выігрываць( і образует слог).

 

1.Спишите, вставляя пропущенные буквы. Написание обоснуйте.

Пера…маць, вы…граць, с…скаць, спад…лба, або…ма, арха…зм, інту…цыя, пра…гравальнік, аўта…нспектар, за…скрыцца, пед..нстытут, с..сціся, аб..сці, ня..начай.

 

2. Спишите, вставляя пропущенные буквы.

1. Тых часін, што ад..шлі ў туманы, засталіся сведкамі курганы.

(А. Вол.) 2. Цэлую ноч праседзеў Алесь над вылічэннямі, але ніякага вы..сця не знайшоў. (Бр.) 3. Без…меннай, безгалосай ты была, краіна. (К-с) 4. Свякроў знала, што будзе бяда, і таму не па…шла ў лён, а вы…шла палоць грады. (Б.) 5. Ён (музыка) тут успомніў родны край, і што не ў кожнай хаце адгасціў, і не на ўсіх крысцінах пабываў, і не на ўсіх вяселлях ад…граў. (М. Т.) 6. Дрэвы ў дзедавым садку ў вайну абгарэлі, але за гэты час некаторыя з іх ад…шлі, дзед пасадзіў некалькі новых яблынь. (Грам.)

Автор статьи:
написал 6135 статей.

Оставьте комментарий!

Вы должны быть авторизированы чтобы оставлять комментарии.

 
Запросов: 108 | 0,201 сек
Память: 10.4MB