Содержимое рубрики "Лекции по ИГПБ"

В рубрике "Лекции по ИГПБ" опубликованых статей: 17

Дзяржава і права БССР у межваенны перыяд 1921-1939гг.

12.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: СорокинКурс: 1Факультет: ЮридическийТип: Лекции по Истории государства и права Беларуси Дзяржава і права БССР у межваенны перыяд 1921-1939гг. Зь устанауленнем савецкай улады у Расіі (1917г. да вясны 1918г.) было ліквідавана адміністрацыйная, грамадзянскае і крымінальнае права былой расійскай дзяржавы і адменены усі прывілеі чыноунецтва і ваеншчыны. Першым у савецкай расіі пачало развівацца новае дзяржаунае канстытуцыйнае [...]

Грамадска-палітычны лад Беларусі канец 18- сярэдзіна 19 ст.

12.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Грамадска-палітычны лад Беларусі канец 18- сярэдзіна 19 ст. Преподаватель: СорокинКурс: 1Факультет: ЮридическийТип: Лекции по Истории государства и права Беларуси Пасля уваходжання усходніх районаў Беларусі ў склад Рассіі у 1…імператрыца Екатерына 2 загадала: “Суд і расправу у тых правінцыях па асабістых спаравах павіны праводзіца па іх законах і звачаях і іх языком ва усіх тых выпадках, [...]

Судзебнік 1468г.

12.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: СорокинКурс: 1Факультет: ЮридическийТип: Лекции по Истории государства и права Беларуси   1. Судзебнік 1468г. 2. агульная характарыстыка статутаў. 3. канстытутацыўная дзяржава і ваенная права, Грамадзянскае права, крымінальнае права 4. прывілеі 1447г. і судзебнік 1468г. зьявіліся першай спробай сістэматызацыі нормаў права ў агульнадзяржаўнам маштабе. Пры гэтым яны зьўляліся Абумоўленным пашарэннем і

Грамацка-палитычны лад и права Беларуси у складзе Рэчы Паспалітай 1569-1795гг.

12.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: СорокинКурс: 1Факультет: ЮридическийТип: Лекции по Истории государства и права Беларуси Грамацка-палитычны лад и права Беларуси у складзе Рэчы Паспалітай 1569-1795гг. На аснове Люблінцкай уніі (1569г.) сацыяльна-палітычныя і эканамічныя умовы жыцця у ВКЛ усё больш напалняліся зместам жыцця Польшчы. Хаця такая тэндэнцыя развіця задавальняла далека не усіх. Узмацнене феадальна-

Прадстаўнікоў патрыятычнай партыі…

12.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: СорокинКурс: 1Факультет: ЮридическийТип: Лекции по Истории государства и права Беларуси       Прадстаўнікоў патрыятычнай партыі, якія заседалі у сейме. Пашарэне сацывяльнай базы патрыётаў дазволіла ім яшче больш энергічна праводзіць рэформы дзяржаунага ладу. Пленная заканадаўчая дзейнасць сойма на працягу студзеня- красавіка 1721г. дазволіла прынять шэрах законаў, якія сталі складанай часткай канстытуцыі 3 мая.

РАННЕФЕАДАЛЬНАЕ ГРАМАДСТВА НА БЕЛАРУСІ. ПЕРШЫЯ ДЗЯРЖАЎНЫЯ ЎТВАРЭННІ НА БЕЛАРУСКАЙ ЗЯМЛІ Ў X – XIII СТ.СТ.

12.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: СорокинКурс: 1Факультет: ЮридическийТип: Лекции по Истории государства и права Беларуси   Раннефеадальнае грамадства на Беларусі. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на беларускай зямлі ў Х – ХІІІ ст.ст. Сацыяльна-эканамічнае развіцце беларускіх земляў у X – XIII стст. Протадзяржавы крывічоў і дрыгавічоў утварыліся дзякуючы поспехам у гаспадарчым развіцці гэтых протанародаў, развіццю раннекласавага грамадства. У галіне апрацоўкі зямлі [...]

Судовая систэма у Беларуси. Грамацка-палитычны лад пачатку 20 ст.

12.01.2011 Автор: Рубрика: Лекции по ИГПБ

Преподаватель: Сорокин Курс: 1 Факультет: Юридический Тип: Лекции по Истории государства и права Беларуси   Судовая систэма у Беларуси. Грамацка-палитычны лад пачатку 20 ст. На Беларусі пайшоу працес развіця судовай рэформы 1864г. яна на Беларусі была праведзена пазней чым у цэнтры Рассіі і с істотнымі адступленнымі ад прынцыпа статута 1586г. Яна пачалася на нашай зямлі [...]